Značenje fenotipova astme za terapijski odabirReportar como inadecuado
Značenje fenotipova astme za terapijski odabir - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Medicus, Vol.20 No.2 Alergije December 2011. -

Astmu obilježava velika heterogenost u stupnju opstrukcije dišnih putova, tegobama koje uključuju osjećaj zaduhe, stezanja u prsima, pištanju i kašlju te hiperreaktivnosti bronha u provokacijskome metakolinskom testu. Međunarodne smjernice klasifikacije i liječenja astme, uz povremene kritičke evaluacije i izmjene, nastoje poboljšati skrb za bolesnike. Potreba za kontinuiranim unapređenjem smjernica rezultat je istraživanja patofizioloških mehanizama nastanka, razvoja, pogoršanja i perzistencije astme. Dobro je poznato da dio bolesnika unatoč pravilnoj primjeni terapije neće uspostaviti dobru kontrolu astme pa se u njih radi dopunska obrada i primjenjuje individualni pristup u odabiru terapije. Uz bolje poznavanje kliničkih, etioloških i patofizioloških čimbenika nastoje se pronaći zajednička obilježja te opisati različiti fenotipovi astme. Pod fenotipom se u tom smislu razumijeva skup vidljivih i mjerljivih značajki u bolesnika s astmom nastalih kao posljedica ekspresije genotipa i interakcije s okolišem. Takvim pristupom nastoji se omogućiti racionalna terapija astme uključujući i odabir najučinkovitijeg lijeka među brojnim novim lijekovima – kandidatima za određene grupe bolesnika.

fenotipovi astme; lijekoviAutor: Alenka Gagro - ; Klinika za dječje bolesti Zagreb

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados