Uloga liječnika obiteljske medicine u dijagnosticiranju i liječenju alergijskih bolesti dišnog sustavaReportar como inadecuado
Uloga liječnika obiteljske medicine u dijagnosticiranju i liječenju alergijskih bolesti dišnog sustava - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Medicus, Vol.20 No.2 Alergije December 2011. -

Alergijske bolesti dišnih putova sve su učestalije, broj oboljelih sve je veći pa zato čine značajan dio rada liječnika obiteljske medicine LOM-a. LOM ima vrlo važno mjesto u prepoznavanju i pravodobnom dijagnosticiranju ovih bolesti, kreiranju dijagnostičkog postupka i redovitoj kontroli. U zbrinjavanju ovih bolesti osobito je važna suradnja LOM-a i bolesnika te trajna edukacija i poticanje u mjerama samokontrole. Danas su ciljevi u liječenju alergijskih bolesti dišnih putova postavljeni vrlo visoko. S obzirom na vrlo dobre farmakoterapijske mogućnosti želi se postići pun i kvalitetan život bez simptoma bolesti. U većine bolesnika to je i ostvariv cilj. Pri tome je nezaobilazan pun angažman LOM-a.

alergijske bolesti dišnih putova; alergijski rinitis; astma; obiteljska medicinaAutor: Biserka Bergman Marković - ; Obiteljska medicina

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados