Zbrinjavanje akutne astme u hitnoj službiReportar como inadecuado
Zbrinjavanje akutne astme u hitnoj službi - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Medicus, Vol.20 No.2 Alergije December 2011. -

Egzacerbaciju astme karakterizira pogoršanje osnovnih simptoma bolesti – zaduhe, kašlja, piskanja i-ili pritiska u prsima, koji se javljaju kao posljedica progresivne bronhoopstrukcije i otežanog ekspirija. Dok se blage egzacerbacije uglavnom uspješno liječe ambulantno u okviru primarne zdravstvene zaštite, one umjerene i teške zahtijevaju liječenje u bolničkoj hitnoj službi, a nerijetko i hospitalizaciju. Pristup bolesniku s astmom u hitnoj službi uključuje brzu procjenu težine egzacerbacije na temelju fizikalnog nalaza, parametara plućne funkcije saturacija krvi kisikom, plinska analiza arterijske krvi i težine opstruktivnih smetnja disanja inicijalno i kontrolno mjerenje PEF ili FEV1. Liječenje akutnog napadaja astme temelji se na ponavljanoj primjeni inhalacijskih bronhodilatatora brzog djelovanja, ranom uvođenju sustavnih glukokortikoida i adekvatnoj oksigenoterapiji. Cilj zbrinjavanja u hitnoj službi jest razriješiti ili barem ublažiti bronhoopstrukciju i korigirati hipoksemiju što je prije moguće, kao i na vrijeme prepoznati refraktorne slučajeve koji zahtijevaju hospitalizaciju ili čak prijam u jedinicu intenzivnog liječenja.

akutna astma; egzacerbacija astme; hitna služba; bronhodilatatori; glukokortikoidi; inhalacijski ß2-agonistiAutor: Zinka Matković - ; KB Dubrava Nevenka Piskač-Živković - ; KB Dubrava

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados