Svojstva komponenti ugljične anode za proizvodnju aluminijaReportar como inadecuado
Svojstva komponenti ugljične anode za proizvodnju aluminija - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Nafta : exploration, production, processing, petrochemistry, Vol.63 No.3-4 April 2012. -

Kvaliteta ugljičnih elektroda-anoda ovisi o karakteristikama koksnog punila, katranske vezivne smole i anodnog ostatka koji su komponente zelene anodne mješavine. Naftni koks je prevladavajuća komponenta anode koja se primjenjuje u proizvodnji aluminija. Prisutnost netopljivih tvari u katranskoj smoli ima znatan utjecaj na mikrostrukturu i ostala svojstva ugljične anode. Prikazani su međusobna zavisnost fizikalno-kemijskih svojstava naftnog koksa, vezivne katranske smole i anodnog ostatka te njihov utjecaj na stabilnost anode. Diskutirana je povezanost svojstava i mikrostrukture komponenti anode i njezine kvalitete.

naftni koks; katranska smola; anodni ostatak; ugljična anodaAutor: Ankica Rađenović - ; Dr. sc., red. prof., Sveučilište u Zagrebu, Metalurški fakultet, Aleja narodnih heroja 3, 44103 SISAK

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados