Propusnost kao funkcija mehaničkog ponašanja stijenskih materijalaReportar como inadecuado
Propusnost kao funkcija mehaničkog ponašanja stijenskih materijala - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Nafta : exploration, production, processing, petrochemistry, Vol.63 No.3-4 April 2012. -

Analizirano je djelovanje tlaka na propusnost korištenjem fenomenoloških modela. Prikazani su analitički algoritmi, koji sačinjavaju usklađenu jedinicu, za procjenu propusnosti stijene, iz toga proizlazi proizvodnost bušotine u slučaju krutih nestlačivih, elastičnih, elastično-viskoznih, elastično-plastičnih i elastično-plastičnih-viskoznih stijena. Algoritmi se ujedno mogu koristiti za procjenu funkcija šupljikavost-tlak. Predstavljen je jedan primjer kako bi se prikazala primjena preporučenih metoda. Bez razumijevanja utjecaja naprezanja na propusnost u slučaju ležišta niske propusnosti i šupljikavosti ne može se predvidjeti proizvodnost bušotine. Analize potvrđuju da treba nastaviti s proučavanjem HT i HP ležišta kako bi se otkrio odnos između parametara stijene i naprezanja pri stlačivanju toplinskom opterećenju za stijene složenog mehaničkog ponašanja.

propusnost; šupljikavost; analitički algoritmi; proizvodnost bušotineAutor: József Pápay - ; Professor Emeritus - Miskolc University, Mol- PLC

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados