Prinosi za bibliografiju radova o vojvođanskim Hrvatima od 1990. do 2008.Reportar como inadecuado
Prinosi za bibliografiju radova o vojvođanskim Hrvatima od 1990. do 2008. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Croatology, Vol.2 No.2 April 2012. -

U bibliografiji se nalazi 327 radova objavljenih od 1990. do konca 2008. koji za jedinu ili glavnu temu imaju neki segment društvenoga i kulturnoga života Hrvata u Vojvodini. Autori su sastavili cjelovit popis radova koji su objavljeni u periodici i zbornicima u Hrvatskoj, Mađarskoj, Bosni i Hercegovini te u Austriji, dok je popis radova objavljenih u Srbiji, iz programskih razloga, mnogo manji, što će biti tema posebnoga rada. Riječ je o napisima koji su unutar sebe heterogeni po cijelom nizu značajki – od znanstvene utemeljenosti i relevantnosti, preko složenosti i opsega teme pa do značenja za samospoznaju i samopoznavanje vojvođanskih Hrvata, no u jednu ih suvislu cjelinu okuplja istost teme. Popis radova o vojvođanskim Hrvatima objavljen je po slijedu koji prati podjelu po Univerzalnoj decimalnoj klasifikaciji te abecedni popis autora, s tim da su anonimne publikacije i publikacije s više autora stavljene na početak niza. Usto, ovaj rad sadrži i kratku analitičku obradu o mjestu objavljivanja djela, mjestu u kojem autori djeluju, o jeziku objavljivanja te o vrsti znanosti i tematskom području koja se u njima obrađuju.

članci; radovi; periodika; zbornici; Hrvati; VojvodinaAutor: Tomislav Žigmanov - ; Zavod za kulturu vojvođanskih Hrvata, Subotica, Srbija Mario Bara - ; Institut za migracije i narodnosti,

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados