Vanjska politika Matijaša Korvina od 1464. do 1490.Report as inadecuate
Vanjska politika Matijaša Korvina od 1464. do 1490. - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Croatology, Vol.2 No.2 April 2012. -

Ovaj je članak drugi dio rada u kojem se istražuje vrlo kompleksna europska politika ugarsko-hrvatskoga kralja Matijaša Korvina. U ovom se dijelu razmatraju događaji od proljeća 1464. do 1490. godine. U prvom poglavlju članka autor obrađuje pokušaj organiziranja križarskoga pohoda Pija II. protiv Osmanlija 1464. i Matijaševe samostalne akcije radi učvršćivanja jugoistočnih granica kraljevstva. U drugom se poglavlju obrađuje razvoj Matijaševih odnosa s bivšim tastom Jurjem Podjebradskim koji je na kraju doveo do rata 1468–1471. U trećem je poglavlju dan kratak osvrt na pobunu plemstva protiv Matijaševe centralističke vladavine 1472. Četvrto se poglavlje bavi ratom za češko prijestolje 1471–1479 i ponovnim ratom protiv Fridrika III. 1477. U petom poglavlju autor daje kratki pregled Matijaševih odnosa s papinstvom, a u šestom pregled ratovanja s Osmanlijama tijekom sedamdesetih i osamdesetih godina XV. stoljeća. U sedmom poglavlju razmatraju se diplomatske akcije vezane uz traženje Matijaševe nove supruge te njegov brak s Beatricom Aragonskom. U osmom poglavlju autor se bavi Matijaševim ratom s Fridrikom III. za carsku titulu. Deveto je poglavlje posvećeno kraljevoj vanjskoj politici i diplomatskim aktivnostima s Venecijom i talijanskim državama tijekom osamdesetih godina. Deseto poglavlje daje pregled političkih aktivnosti tijekom posljednjih godina njegove vladavine. Jedanaesto poglavlje analizira Matijaševu vojsku. Rad završava kratkim pregledom posljednica kraljeve burne politike.

Matijaš Korvin; vanjska politika; Juraj Podjebradski; Fridrik III; Kazimir IV; rat za češko prijestolje; Beatrica Aragonska; Fridrik III; Venecija; papinstvo; talijanske države; Osmansko Carstvo; Maksimilijan I; vojskaAuthor: Mladen Tomorad - orcid.org-0000-0001-5883-206X ; Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, Hrvatska

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents