Osnovno školstvo u Križevcima na prijelazu iz 19. u 20. stoljećeReportar como inadecuado
Osnovno školstvo u Križevcima na prijelazu iz 19. u 20. stoljeće - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Cris : journal of the Historical Society of Križevci, Vol.XIII No.1 April 2012. -

Središnja problematika ovoga rada jest stanje, problemi i promjene u križevačkom osnovnom školstvu u razdoblju od 1886. do 1910. godine. Analizom dostupnih izvora došlo se do zaključaka o nekoliko elemenata prisutnih u ovoj školi. Utvrđeno je kako je baš ovo razdoblje donijelo nekoliko bitnih promjena. Naime, došloje do povećanja broja učenika i broja škola otvaranjem Više pučke škole sredinom devedesetih godina 19. stoljeća. Uz to, prati se i povećanje kvalitete rada u ovoj školi. U tom razdoblju sagrađena je nova školska zgrada, a i školska knjižnica proširila je svoj fundus. Problemi križevačkog školstva vidljivi su iz analize rada trojice znamenitih prosvjetnih djelatnika koji su nastojali unaprijediti obrazovanje u ovim školama. Svi su ti fenomeni promatrani u kontekstu razvoja Hrvatske i Slavonije na prijelazu 19. u 20. stoljeće te unutar društveno-gospodarskihprilika samoga grada Križevaca.

osnovno školstvo u Križevcima; Kvirin Vidačić; Maksimilijan JurčićAutor: Đurđica Tinodi - ; Riječki Fodrovec 8, HR-48268 Gornja Rijeka

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados