OBILJEŽJA FUNKCIONIRANJA LOKALNIH POLITIČKIH INSTITUCIJA – POGLED IZ PERSPEKTIVE NAČELNIKA OPĆINA TRIJU ŽUPANIJA SJEVEROZAPADNE HRVATSKEReportar como inadecuado
OBILJEŽJA FUNKCIONIRANJA LOKALNIH POLITIČKIH INSTITUCIJA – POGLED IZ PERSPEKTIVE NAČELNIKA OPĆINA TRIJU ŽUPANIJA SJEVEROZAPADNE HRVATSKE - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Socijalna ekologija : journal for environmental thought and sociological research = Socijalna ekologija : Zeitschrift für Umweltgedanken und soziologische Forschung, Vol.21 No.1 March 2012. -

U situaciji smanjene fi nancijske moći države logično je pitati se kako se odvija svakodnevno funkcioniranje hrvatskih općina i gradova, kakva je njihova kadrovska ekipiranost, te jesu li u mogućnosti osigurati zadovoljavajuću kakvoću javnih usluga. S više strana čuo se prigovor kako je brojka od 429 općina i 127 gradova prevelika. Takvim ocjenama prethodile s većinom analize državnog i lokalnih proračuna, dok je empirijska analiza ruralne društvene zbilje gotovo potpuno izostala. Ovim smo istraživanjem htjeli prikupiti što više informacija o općinskim problemima i mogućnostima iz perspektive lokalne elite – načelnika općine, te pobliže se upoznati sa samim načelnicima analizirajući njihovu poslovnu i socijalnu pozadinu. Rad je nastao na temelju analize 32 dubinskih intervjua s načelnicima triju sjeverozapadnih hrvatskih županija.

lokalni razvoj; lokalna elita; lokalni političari; načelnici općina; općina; ruralni krajeviAutor: Marica Marinović Golubić - orcid.org-0000-0002-5650-3040 ; Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb, Hrvatska

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados