Osobni i obiteljski čimbenici prilagodbe mlađih adolescenataReportar como inadecuado
Osobni i obiteljski čimbenici prilagodbe mlađih adolescenata - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Croatian review of rehabilitation research, Vol.48 No.1 April 2012. -

Glavni cilj ovog istraživanja bio je ispitati doprinos nekih osobnih karakteristika djeteta rod, temperament, pubertalni status te obiteljskih čimbenika koji uključuju dječju percepciju roditeljskog ponašanja majki i očeva i dječju percepciju i interpretaciju sukoba među roditeljima objašnjenju prilagodbe mlađih adolescenata. U istraživanju je sudjelovalo 562 djece 280 djevojčica i 282 dječaka prosječne dobi 13 godina. Utvrđeno je da djevojčice iskazuju nešto više internaliziranih problema i manje eksternaliziranih problema od dječaka. Ujedno, ovo istraživanje je pokazalo kako u razdoblju rane adolescencije karakteristike dječjeg temperamenta i obiteljski čimbenici imaju važnu ulogu u objašnjenju dječjih problema internaliziranog i eksternaliziranog tipa. Rezultati provedene hijerarhijske regresijske analize pokazuju da se osobnim i obiteljskih varijablama može objasniti 33% internaliziranih problema dječaka i 40% internaliziranih problema djevojčica, te 37% eksternaliziranih problema dječaka i 55% eksternaliziranih problema djevojčica. Dobiveni rezultati pokazuju da dječaci koji imaju slabiju samokontrolu i više su skloni emocijama ljutnje i straha te doživljavaju veću prijetnju zbog sukoba među roditeljima imaju više teškoća internaliziranog tipa. Više teškoća eksternaliziranog tipa imaju dječaci slabije samokontrole koji su podložniji ljutnji, ali manje bojažljivi, te koji procjenjuju da ih očevi više kontroliraju. Djevojčice koje su sklonije strahu, percipiraju veći stupanj majčine i očeve kontrole, te doživljavaju veću prijetnju zbog sukoba među roditeljima imaju više teškoća internaliziranog tipa. Više eksternaliziranih problema imaju djevojčice slabije samokontrole koje su podložnije ljutnji, ali manje bojažljive, te koje procjenjuju da ih majke manje prihvaćaju i više kontroliraju, očevi više odbacuju i kontroliraju, te procjenjuju da su sukobi među roditeljima česti i agresivni i više se samookrivljavaju za nastale sukobe roditelja.

internalizirani i eksternalizirani problemi; temperament; pubertalni status; roditeljsko ponašanje majki i očeva; sukob roditelja; rana adolescencijaAutor: Ivana Macuka - orcid.org-0000-0002-8753-8991 ; Sveučilište u Zadru, Odjel za psihologiju, Zadar, Hrvatska Sanja Smojver-Ažić

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados