AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA: EUROPSKI KONTEKST I HRVATSKA PRAKSAReportar como inadecuado
AKTIVNA POLITIKA TRŽIŠTA RADA: EUROPSKI KONTEKST I HRVATSKA PRAKSA - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Socijalna ekologija : journal for environmental thought and sociological research = Socijalna ekologija : Zeitschrift für Umweltgedanken und soziologische Forschung, Vol.21 No.1 March 2012. -

U radu se prikazuje uloga mjera aktivne politike tržišta rada u europskom kontekstu s prikazom recentne literature o razvoju, tendencijama i učincima aktivne politike. Na temelju dostupnih izvora prvenstveno Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o mjerama, sudionicima i izdacima za aktivnu politiku tržišta rada prikazuju se tendencije i rezultati programa aktivne politike zapošljavanja u Republici Hrvatskoj. Komparativnom analizom recentnih tendencija i smjernica iz europskog okruženja u području APTRa i prakse u Hrvatskoj iznose se zaključci o neusklađenosti hrvatske prakse u području APTRa s europskim tendencijama, te se donose preporuke za razvoj programa APTRa u budućnosti. Temeljni zaključak provedene analize odnosi se na ocjenu da su programi aktivne politike zapošljavanja marginalni instrument politike tržišta rada Hrvatske u protekla dva desetljeća, te da postoji potreba snažnije prilagodbe programa APTRa europskom kontekstu. U skladu s nalazima iz teksta usklađivanje s europskim tendencijama APTRa Hrvatske značilo bi osiguranje veće razine financiranja programa i participacije korisnika, bolji dizajn programa uz uvažavanje regionalnih specifičnosti te integraciju evaluacije kao sastavnicu aktivne politike zapošljavanja.

mjere aktivne politike; nezaposlenost; skupine s otežanom mogućnošću zapošljavanjaAutor: Zdenko Babić - orcid.org-0000-0002-3896-8688 ; Pravni fakultet, Studijski centar socijalnog rada, Katedra za socijalnu politiku,

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados