Konvencija međunarodne Organizacije rada br. 185. o identifikacijskim ispravama pomoraca 2003.Report as inadecuate
Konvencija međunarodne Organizacije rada br. 185. o identifikacijskim ispravama pomoraca 2003. - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Collected papers of the Law Faculty of the University of Split, Vol.49 No.1 March 2012. -

Dana 19. lipnja 2003. godine u Ženevi je usvojena Konvencija o identifikacijskim ispravama pomoraca, kojom se mijenja Konvencija istog naziva br. 108 iz 1958. godine. Hrvatski sabor je donio Zakon o ratifikaciji Konvencije br. 185 iz 2003. godine , a prethodno nije ratificirana Konvencija iz 1958. godine. Time se Republika Hrvatska uključuje u sustav na globalnoj razini o većoj sigurnosti pomoraca u međunarodnoj pomorskoj plovidbi, ali i veću sigurnost putnika, posade i brodova, država i pojedinaca. Sadržaj Konvencije raspoređen je u 18 članaka i tri Dodatka I., II. I III

Treći Dodatak ima dva dijela: Obvezujući zahtjevi i Preporučeni postupci i procedure. Stvara brojne pravne i druge obveze različitim subjektima. Konvencija je, inaće na snazi od 9. veljače 2005., a do sada ju je ratificiralo 18 država. Slijedi donošenje provedbenih propisa uz nadogradnju informatičkog sustava za izdavanje biometrijskih pomorskih knjižica informatička baza podataka koja garantira prvatnost pomoraca, ali i uvođenje stalnog informacijskog centra „točke- u državi.

Konvencija; pomorac; identifikacijska isprava; propisi; ratifikacijaAuthor: Marinko Đ. Učur - ; Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, Hrvatska

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents