Konvencija međunarodne Organizacije rada br. 185. o identifikacijskim ispravama pomoraca 2003.Reportar como inadecuado
Konvencija međunarodne Organizacije rada br. 185. o identifikacijskim ispravama pomoraca 2003. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Collected papers of the Law Faculty of the University of Split, Vol.49 No.1 March 2012. -

Dana 19. lipnja 2003. godine u Ženevi je usvojena Konvencija o identifikacijskim ispravama pomoraca, kojom se mijenja Konvencija istog naziva br. 108 iz 1958. godine. Hrvatski sabor je donio Zakon o ratifikaciji Konvencije br. 185 iz 2003. godine , a prethodno nije ratificirana Konvencija iz 1958. godine. Time se Republika Hrvatska uključuje u sustav na globalnoj razini o većoj sigurnosti pomoraca u međunarodnoj pomorskoj plovidbi, ali i veću sigurnost putnika, posade i brodova, država i pojedinaca. Sadržaj Konvencije raspoređen je u 18 članaka i tri Dodatka I., II. I III

Treći Dodatak ima dva dijela: Obvezujući zahtjevi i Preporučeni postupci i procedure. Stvara brojne pravne i druge obveze različitim subjektima. Konvencija je, inaće na snazi od 9. veljače 2005., a do sada ju je ratificiralo 18 država. Slijedi donošenje provedbenih propisa uz nadogradnju informatičkog sustava za izdavanje biometrijskih pomorskih knjižica informatička baza podataka koja garantira prvatnost pomoraca, ali i uvođenje stalnog informacijskog centra „točke- u državi.

Konvencija; pomorac; identifikacijska isprava; propisi; ratifikacijaAutor: Marinko Đ. Učur - ; Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci, Rijeka, Hrvatska

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados