Javna uprava suvremene države u promijenjenim okolnostimaReportar como inadecuado
Javna uprava suvremene države u promijenjenim okolnostima - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Collected papers of the Law Faculty of the University of Split, Vol.49 No.1 March 2012. -

Predmet ovog rada je analiza promjena koje se događaju u suvremenoj javnoj upravi. Analizirane su dvije dimenzije upravnog djelovanja: regulatorna i sigurnosna. U regulatornoj se dimenziji nastojalo prikazati ulogu uprave koju ona danas ima, ukazati na razmišljanja i stereotipe koji su prevladavali u znanstvenim i stručnim krugovima glede uloge države u suvremenim državama: Analiziraju se provedene reforme i njihove posljedice, te se predlažu nova rješenja. U sigurnosnoj dimenziji posebno se analizira na primjeru SAD-a, mogućnost ograničenja porasta prinude u upravi, koja je izazvana teorističkim napadom na SAD. Pokušava se utvrditi koje bi institucije mogle postaviti granicu vezanu uz povećanje prinude u upravi.

javna uprava; regulatorna dimenzija uprave; prinuda u upravi; ograničenje prinudeAutor: Duško Lozina - ; Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu, Split, Hrvatska Mirko Klarić - ; Pravni fakultet Sveučilišta u Split

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados