Osobno, promotivno i elektronički posredovano komuniciranje s korisnicima u knjižniciReportar como inadecuado
Osobno, promotivno i elektronički posredovano komuniciranje s korisnicima u knjižnici - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Podravina : scientific multidisciplinary research journal, Vol.1 No.1 June 2002. -

U ovom radu autorica je uvodno obradila pojavne oblike komunikacijskih aktivnosti knjižničara, i to edukaciju, informiranje i savjetovanje. Jedan od ciljeva rada je kako korisniku što potpunije približiti knjižnicu jer sustav današnjeg obrazovanja teži k osposobljavanju za samostalno učenje, odnosno samostalno služenje različitim izvorima informacija. U sklopu komunikacijskih aspekata ispitivanja, mijenjanja mišljenja te aktiviranja korisnika analizirala je ispitivanje mišljenja, stavova i potreba na osnovi ankete, primjenjujući metodologiju istraživanja komunikoloških pojava. Kao primjer je uzela Knjižnicu i čitaonicu »Fran Galović« u Koprivnici. Dobivenim rezultatima istraživanja predložila je mijenjanje mišljenja i aktiviranja korisnika kako bi se poboljšala usluga knjižnice, primjenjujući, uz anketu, i iskustva iz stranih, poglavito glede knjižničarstva, razvijenih zemalja. Težište rada je analiza komuniciranja s korisnicima u spomenutoj koprivničkoj knjižnici kako bi se uputilo na mogućnosti pozitivnih promjena i poboljšanja.

komunikacija; knjižnica; korisnici; edukacija; informiranjeAutor: Danijela Petrić - ; Knjižnica i čitaonica Fran Galović, Koprivnica

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados