Razvojni problemi pograničnog pojasa ŽumberkaReportar como inadecuado
Razvojni problemi pograničnog pojasa Žumberka - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Croatian Geographical Bulletin, Vol.73. No.2. March 2012. -

Cilj rada bio je istražiti razvojne probleme Žumberka u kontekstu njegove periferičnosti unutar Središnje Hrvatske te položaja uz državnu granicu sa Slovenijom. U skladu s tim razmotreni su problemi demografskog razvoja i demografskih struktura, socijalnoekonomskog razvoja, gravitacijske usmjerenosti te opremljenosti i upotrebe stanova toga područja koji su prostorno diferencirani unutar pograničnog pojasa Žumberka. Prikupljeni podaci statistički su obrađeni i tablično analizirani. Terenskim anketnim istraživanjem te metodom istraživačkog razgovora ispitani su intenzitet cirkulacija stanovništva uz granicu, funkcionalna usmjerenost na pojedine centre u Hrvatskoj i Sloveniji, promjene koje je donijela primjena Schengenskog sporazuma te perspektive naselja u pograničnom pojasu Žumberka. Primjenom SWOT analize zaključno su prikazane prednosti i nedostaci razvoja Žumberka te prilike i prijetnje u njegovu razvoju.

pogranična područja; periferija; razvojni problemi; transgranična cirkulacija; ŽumberakAutor: Ana Popović - orcid.org-0000-0003-2765-6803 Petra Radeljak - orcid.org-0000-0003-2738-4035 ; Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslo

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados