Utjecaj geološkoga hazarda na razvoj turizma na području Kvarnera sjeveroistočni jadranReport as inadecuate
Utjecaj geološkoga hazarda na razvoj turizma na području Kvarnera sjeveroistočni jadran - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Croatian Geographical Bulletin, Vol.73. No.2. March 2012. -

U radu se analizira utjecaj prirodnoga hazarda na ranjivost prostora te se procjenjuje stupanj mogućeg rizika na području Kvarnera kao jednoj od najvažnijih turističkih regija Republike Hrvatske. Sjeverni dio Kvarnera nalazi se na seizmotektonski aktivnom području, gdje su se već događali razorni potresi, pa se može očekivati da će se i ponoviti, iako se ne može prognozirati kada, gdje i s kojim intenzitetom. Posebnu pozornost valja posvetiti pojavama različitih tipova hazarda prouzročenih klimatskim promjenama, koje se već događaju, a procjenjuje se i njihovo ubrzanje na širem području, pa i na Kvarneru. Očekivani primarni učinci klimatskih promjena bit će podizanje razine mora te povećana žestina i učestalost olujnih nevremena. Te se pojave mogu pojaviti samostalno ili u međusobnoj interakciji s mogućnošću povećavanja rizika.

geološki hazard; seizmotektonika; klimatske promjene; turizam; KvarnerAuthor: Čedomir Benac - ; Sveučilište u Rijeci, Građevinski fakultet, Rijeka, Hrvatska Rade Knežević - ; Sveučilište u Rijeci, Fa

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents