Filozofska kritika reinkarnacije - Obnovljeni život : Journal of Philosophy and Religious Sciences, Vol.53 No.1 March 1998.Reportar como inadecuado
Filozofska kritika reinkarnacije - Obnovljeni život : Journal of Philosophy and Religious Sciences, Vol.53 No.1 March 1998. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Obnovljeni život : Journal of Philosophy and Religious Sciences, Vol.53 No.1 March 1998. -

U svojoj filozofskoj prosudbi nauka o reinkarnaciji autor u prvom dijelu, nakon što je protumačio same termine, nastoji pokazati pretpostavke i razloge koji go¬vore u prilog prihvaćanju toga nauka. Ideja o reinkarnaciji mora pretpostaviti neki kontinuitet između navodnih pojedinih života koji bi osiguravala ljudska »duša«. Među razlozima koji govore u prilog reinkarnaciji ističu se nejednakost među ljudima u ovom životu, pitanje zla u svijetu, prihvaćanje velikog broja ljudi i mislilaca pa čak i neki navodi iz Biblije. U drugome dijelu autor donosi razloge koji ga potiču da, na temelju vlastita filozofskog razmišljanja, ne prihvati nauk o reinkarnaciji kao maksimu vlastita djelovanja i življenja. Teorija o reinkarnaciji jest hipoteza koja se ne može provjeriti, oslanja se na nedokazivoj tvrdnji sjećanja i subjektivnih uvjeravanja. No jedan od glavnih razloga protiv reinkar¬nacije jest očuvanje vlastite svijesti kao neponovljivog subjekta vlastita djelova¬nja, te očuvanje vlastita identiteta i osobnosti kao temelja ćudorednog života, a sve se to idejom reinkarnacije dokida.Autor: Ivan Macan - ; Filozofski fakultet Družbe Isusove, Zagreb, Hrvatska

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados