Cehovi i bratovštine u Podravini krajem srednjega i početkom novoga vijekaReportar como inadecuado
Cehovi i bratovštine u Podravini krajem srednjega i početkom novoga vijeka - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Podravina : scientific multidisciplinary research journal, Vol.2 No.3 June 2003. -

U zadnjim stoljećima srednjega vijeka i na području sjeverozapadne Hrvatske formirana je mreža centralnih naselja - trgovišta oppidum i gradova civitas. Ta centralna naselja pružala su središnje, prvenstveno trgovačke i obrtničke usluge široj okolici. Najvažniji grad od početaka je bio Varaždin, ali su veliko značenje imali i Koprivnica, Prelog, Čakovec i Legrad, te neka manja trgovišta Ludbreg, Rasinja, Komarnica, Prodavić, Đurđevac, Gorbonog, Drnje itd

U članku se temeljito opisuje nastanak, razvoj i prostorni raspored srednjovjekovnih bratovština u koje su se, ponajviše u Varaždinu i Koprivnici, udruživali građani vezani uz crkvu i samostane, ali i obrtnici i trgovci. Najveći dio članka odnosi se na razradu osnivanja prvih obrtničkih cehova. Razrađeni su njihov ustroj, funkcije, razvitak te prostorni raspored u sjeverozapadnoj Hrvatskoj. Cehovi su od 16. do 19. stoljeća i na području Podravine dali osnovni ton gospodarskom i društvenom životu gradova i trgovišta.

bratovština; ceh; centralno naselje; obrtnici; trgovciAutor: Dragutin Feletar - ; Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb - redoviti profesor u miru

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados