Arheobotanička analiza uzoraka s lokaliteta Torčec - GradićReportar como inadecuado
Arheobotanička analiza uzoraka s lokaliteta Torčec - Gradić - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Podravina : scientific multidisciplinary research journal, Vol.3 No.6 November 2004. -

Predočeni su rezultati arheobotaničke analize uzoraka s lokaliteta Torčec - Gradić kraj Koprivnice iz slojeva iz brončanog doba te razvijenog 13. st. i kasnog 15. st. srednjeg vijeka. Biljni ostaci najvećim dijelom pripadaju samoniklim biljkama koje odražavaju prisustvo i utjecaj čovjeka te veliku vlažnost područja na kojem se nalazi lokalitet. U manjem broju nađene su i kultivirane vrste koje indiciraju bavljenje poljodjelstvom ječam, Hordeum vulgare i pravi pir, Triticum spelta te vinogradarstvom vinova loza, Vitis vinifera i voćarstvom breskva, Prunus persica.

biljni ostaci; razvijeni 13. st. i kasni 15. st. srednji vijek; Torčec - Gradić; HrvatskaAutor: Renata Šoštarić - ; Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados