Arheološko nalazište Torčec - GradićReportar como inadecuado
Arheološko nalazište Torčec - Gradić - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Podravina : scientific multidisciplinary research journal, Vol.3 No.6 November 2004. -

Srednjovjekovno gradište Gradić ili Turski brijeg smješteno je sjeverno od mjesta Torčec kraj Koprivnice, u blizini sutoka okolnih potoka, pritoka rijeke Drave. Mjesto Torčec veže se uz srednjovjekovni Ketedhel koji se u povijesnim izvorima spominje oko 1225. godine, a kasnije i kao kaštel Ketedhel. Gradište se nalazi u neposrednoj blizini položaja Cirkvišče na kojem je ubicirana ecclesia sancti Stephanis regis circa Drauam iz 1334. godine. Lokalitet predstavlja tipično nizinsko srednjovjekovno gradište s jasno uočljivim bedemom istaknutih uglova te opkopom koji se punio vodom. Arheološka istraživanja provedena su tijekom 2002. i 2003., a njima je razlučeno više faza lokaliteta. To su geološki Faza I, predgradišni Faza II i gradišni horizont razvijenog Faza III i kasnog srednjeg vijeka Faza IV u kojima su prepoznate različite pregradnje i dogradnje gradišta, faza napuštanja gradišta Faza V te novovjekovni horizont Faza VI. U razvijenom srednjem vijeku gradište se sastojalo od središnjeg uzvišenja okruženog dvostrukim obručem bedema i jaraka, a u kasnom srednjem vijeku unutrašnji je bedem zatrpan. Gradištu se prilazilo drvenim mostom koji je pronađen na istočnoj strani lokaliteta. Polučenim saznanjima prvi se put u Hrvatskoj približavamo bogatim rezultatima istraživanja gradišta srednje i istočne Europe.

razvijeni srednji vijek; kasni srednji vijek; gradište; arheološka iskopavanja; graditeljski elementi utvrdeAutor: Tajana Sekelj Ivančan - ; Institut za arheologiju, Zagreb Tatjana Tkalčec - ; Institut za arheologiju, Zagreb

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados