Prilog poznavanju diplomatičkih značajki isprave kojom je kralj Ludovik I. Anžuvinac Koprivnici 4. studenoga 1356. podijelio povlastice slobodnog i kraljevskog gradaReport as inadecuate
Prilog poznavanju diplomatičkih značajki isprave kojom je kralj Ludovik I. Anžuvinac Koprivnici 4. studenoga 1356. podijelio povlastice slobodnog i kraljevskog grada - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Podravina : scientific multidisciplinary research journal, Vol.5 No.9 May 2006. -

Na temelju sadašnjeg stupnja spoznaja historiografije i dostupnosti izvora autor daje prilog poznavanju diplomatičkih značajki isprave kojom je kralj Ludovik I. Anžuvinac Koprivnici podijelio povlastice slobodnog i kraljevskog grada. Uvodno autor govorio o samoj ispravi hrvatsko-ugarskoga kralja Ludovika I. Anžuvinca te daje najosnovnije podatke o nastanku srednjovjekovnoga gradskog naselja Koprivnice, uz osvrt na ranije privilegije - iz 1338. i 1353. godine. Slijedi raščlanjivanje na dijelove hrvatskog prijevoda teksta povlastice hrvatsko-ugarskoga kralja Ludovika I. Anžuvinca od 4. studenoga 1356. godine. Autor daje prilog i analizi unutarnjih te vanjskih karakteristika ove isprave i uz to potvrđuje autentičnost isprave.

Koprivnica; pomoćne povi­jes­ne znanosti; srednji vijek; urbana povijestAuthor: Hrvoje Petrić - ; Filozofski fakultet, Zagreb

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents