KALKULACIJA CIJENE KOŠTANJA PROVEDBE KONTROLE MLIJEČNOSTI KRAVA U REPUBLICI HRVATSKOJReportar como inadecuado
KALKULACIJA CIJENE KOŠTANJA PROVEDBE KONTROLE MLIJEČNOSTI KRAVA U REPUBLICI HRVATSKOJ - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Stockbreeding : Journal of Animal Improvement, Vol.65 No.4 February 2012. -

Kontrola mliječnosti sastavni je dio kontrole proizvodnosti domaćih životinja koji se referira na grla goveda, ovaca i koza usmjerena na proizvodnju mlijeka. Pri provedbi kontrole mliječnosti prikupljaju se proizvodni podaci mliječnih grla koja su u sustavu uzgojno – selekcijskog rada. Prikupljeni proizvodni podaci zajedno sa podacima o porijeklu koriste se za izračun uzgojne vrijednosti grla te za provedbu selekcije. Uz navedeno, rezultati kontrole mliječnosti osnova su uspješnog managementa odnosno upravljanja stadom mliječnih krava. Prema pravilima ICAR-a za provedbu kontrole mliječnosti referentna je A4 metoda, no dopuštene su druge metode uz uvjet da se dobiveni rezultati matematički korigiraju na referentnu metodu. Kolika će biti cijena koštanja provedbe kontrole mliječnosti po kravi godišnje u najvećoj mjeri ovisi o odabranoj metodi provedbe kontrole. Prema podacima Hrvatske poljoprivredne agencije HPA, 2011. kontrola mliječnosti u Republici Hrvatskoj provodi se sukladno alternativnim metodama AT4 i BT4. Prilikom provedbe kontrole mliječnosti nastaju troškovi rada kontrolnih asistenata HPA odnosno putni trošak i trošak plaće, te troškovi analize uzoraka mlijeka. Cijena koštanja provedbe kontrole mliječnosti po kravi sukladno AT4 metodi kontrole u simentalki iznosi 478,78 kn 140,82 kg mlijeka, te 534,63 kn 157,24 kg mlijeka u holstein grla. Provedba kontrole mliječnosti sukladno BT4 metodi podrazumijeva, u odnosu na provedbu sukladno AT4 metodi, 50% smanjenje troškova plaće kontrolnih asistenata. Cijena koštanja provedbe kontrole po BT4 metodi u simentalskih krava iznosi 436,08 kn 128,26 kg mlijeka, te 486,95 kn 143,22 kg mlijeka u grla holstein pasmine. U RH proizvođači sami snose oko 20% cijene koštanja provedbe kontrole mliječnosti.

cijena koštanja; kontrola mliječnosti; govedaAutor: Terezija Ižaković - ; Poljoprivredni fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, Osijek, Hrvatska Vesna Gantner - ; Pol

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados