OKSIDACIJSKI STRES U SPORTSKIH KONJA - Stockbreeding : Journal of Animal Improvement, Vol.65 No.4 February 2012.Report as inadecuate
OKSIDACIJSKI STRES U SPORTSKIH KONJA - Stockbreeding : Journal of Animal Improvement, Vol.65 No.4 February 2012. - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Stockbreeding : Journal of Animal Improvement, Vol.65 No.4 February 2012. -

Gotovo sva suvremena istraživanja bave se patološkim stanjima koje izaziva oksidacijski stres s ciljem smanjenja stupnja oštećenja organizma i pojave istog. Oksidacijski stres zauzima sve veću važnost u reprodukciji i zdravlju sportskih konja. Oksidacijski stres definira se kao pomak ravnoteže u staničnim oksidativno-redukcijskim reakcijama u smjeru oksidacije. Može se javiti kod neučinkovitosti antioksidativnih sustava, tj. pri naglom povećanju količine oksidanata ili nedovoljne sinteze antioksidanata. Antioksidansi služe kao obrambeni sustav protiv oksidanata, u koje spadaju: 1 sustavi koji sprječavaju nastanak ROS generacije, 2 antioksidativni sustavi koji inaktiviraju oksidante i 3 sustavi koji smanjuju štete nastale djelovanjem oksidanata i saniraju nastala oštećenja oksidativnim djelovanjem. Postoji poveznica između upale dišnih puteva i izazivanja plućnog oksidacijskog stresa koji ovisi o težini upalnog procesa, a za posljedicu ima sistemski krvožilni oksidacijski stres. Induciranim radom dolazi također do promjene oksidacijsko-antioksidacijske ravnoteže zbog povećanja razine elektrona u mitohondrijima unutar mišićnih stanica. Brojne su studije pokazale da oksidativno-antioksidativne promjene pri treniranju konja mogu varirati ovisno o vrsti treninga i markerima koje pratimo u krvi, te je zaključeno da fizički napor značajno inducira oksidativnu-antioksidativnu ravnotežu. Izloženost oksidantima utjecalo je na razvoj niza obrambenih mehanizama, uključujući preventivne mehanizme, mehanizme popravka, fizičku i antioksidacijsku obranu. Antioksidativna terapija može se smatrati učinkovitom u liječenju određenih patoloških stanja, osobito kroničnih upala. Danas je neizbježna antioksidativna dopuna u vrhunskom konjičkom sportu, a dokazan je pozitivan učinak antoksidativne dopune vitaminima i elementima u tragovima.

konj; oksidacijski stres; antioksidansiAuthor: Maja Sakač - orcid.org-0000-0001-7495-6329 ; Poljoprivredni fakultet, Sveučilišta J.J.Strossmayera u Osijeku, Osijek, Hrvatska

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents