DRUŠTVENI OBZORI SREDNJOVJEKOVNOG ZADRA U povodu 500. obljetnice zadarskoga visokoga školstvaReport as inadecuate
DRUŠTVENI OBZORI SREDNJOVJEKOVNOG ZADRA U povodu 500. obljetnice zadarskoga visokoga školstva - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Croatica Christiana periodica, Vol.19 No.35. June 1995. -

U prilogu koji se sastoji od Uvoda i četiri poglavlja ocrtavaju se društvene okolnosti u kojima je 1495. utemeljen »generalni studij« u dominikanskom samostanu u Zadru.

1. U poglavlju Prostor i baština razmatraju se prirodni, prostorni preduvjeti zadarskoga srednjovjekovlja i ističe daje Zadar među istočnojadranskim gradovima imao najpogodniji smještaj, najveće i gospodarski najvažnije gradsko područje te daje njegov gradski prostor, baštinjen od kasnoantičkog Jadera, bio najprostraniji. Zadar je zato u čitavom srednjem vijeku bio političkim središtem Dalmacije.

2. Kasnoantički kontinuitet odredio je i razvoj zadarskog društva, o čemu se govori u poglavlju Srednjovjekovno društvo. Romanska narodnosna osnovica i rani procesi slaviza cije-kroatizacije osnovica su srednjovjekovlja na kojoj se između XII. i XIV. st. stvaralo komunalno ustrojstvo. Geopolitički položaj i gospodarska važnost uvjetuju neprekidni društveni rast Zadra, ali i suprotnosti u odnosima s Mlecima. Razdoblje mletačko-turskih ratova u XVI. st. doba je društvenog zastoja.

3. Poglavlje Ljudi i stvaralaštvo sažeti je pregled misaonog i umjetničkog razvoja. Vizualnost i duhovnost gradskog krajolika iskazivala se u zadarskim crkvama, samostanima, hospicijima i bratovštinama. S latinskom osnovicom pismenosti prožima se kultura hrvatske riječi, od glagoljaštva do renesansnog pjesništva. Zadar je u XV. i XVI. st. istaknutim humanističkim središtem, pa se u takvom kulturnom okrilju i utemeljuje dominikanski »generalni studij«.

4. Ta se pojava temeljitije objašnjava u zaključnom poglavlju Što pokazuju dvije usporedne povijesti? U njemu se uspoređuju zadarsko i dubrovačko srednjovjekovlje i zaključuje da je Zadar do XV. st. bio društveno najrazvijenijim dalmatinskim gradom, ali da zbog nepovoljnih političkih okolnosti u XV. i XVI st. zaostaje za Dubrovnikom. Politički poremećaji ipak znatnije ne ograničavaju intelektualni razvoj, pa se prva visokoškolska ustanova na hrvatskom

prostoru i utemeljuje u Zadru, gradu bogate kulturne baštine.Author: Tomislav RAUKAR -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents