BRATOVŠTINA SVETOG JERONIMA U UDINAMA - Croatica Christiana periodica, Vol.19 No.35. June 1995.Reportar como inadecuado
BRATOVŠTINA SVETOG JERONIMA U UDINAMA - Croatica Christiana periodica, Vol.19 No.35. June 1995. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Croatica Christiana periodica, Vol.19 No.35. June 1995. -

U uvodu se ukazuje na povijesne veze između hrvatskih i slovenskih krajeva s Furlanijom u srednjem vijeku, tijek i intenzitet slavenske kolonizacije i tragove slavenske toponomastike furlanskih sela. Predstavljen je nastanak 1452. god. i povijesni razvoj slavenske bratovštine sv. Jeronima u Udinama, njihova umjetnička baština i statut prepisan 1479. godine. Autori se kritički osvrću na radove slovenske i talijanske historiografije u kojima je obrađena prošlost i statut slavenske bratovštine. U prilogu rada objavljen je prijepis statuta i njegov prijevod na hrvatski jezik.Autor: Lovorka ČORALIĆ Marino MANIN -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados