SUPSKRIPCIJA I APREKACIJA U DOKUMENTIMA HRVATSKIH NARODNIH VLADARAReportar como inadecuado
SUPSKRIPCIJA I APREKACIJA U DOKUMENTIMA HRVATSKIH NARODNIH VLADARA - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Croatica Christiana periodica, Vol.19 No.35. June 1995. -

Supskripcija kao diplomatička formula nije često nazočna u dokumentima hrvatskih narodnih vladara. Onaj e jedan od elemenata koroboracije, a ostvaruje se u obliku potpisa ili nekog znaka. U hrvatskim su dokumentima potpise ili znakove stavljali svjedoci, vladari i njihovi pisari. Aprekacija je kao diplomatička formula još manje nego supskripcija nazočna u tim dokumentima. Najčešće se sastoji od izraza feliciter ili amen, a nalazi se na kraju dokumenta kao odgovor na invokaciju s kojom je započelo pisanje dokumenta.Autor: Milko BRKOVIĆ -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados