IZ HRVATSKE DIPLOMATIČKE BAŠTINE - Croatica Christiana periodica, Vol.19 No.35. June 1995.Reportar como inadecuado
IZ HRVATSKE DIPLOMATIČKE BAŠTINE - Croatica Christiana periodica, Vol.19 No.35. June 1995. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Croatica Christiana periodica, Vol.19 No.35. June 1995. -

U našem opisivanju diplomatičkih formula ili sastavnih dijelova isprava hrvatskih narodnih vladara došli smo skoro do samog kraja. Do sada su obrađena sva tri konvencionalna dijela tih isprava, to jest protokol, tekst i eshatokol, odnosno njihove formule invokacije, datacije, intitulacije, devocije, inskripcije, salutacije, arenge, notifikacije, naracije, peticije, dispozicije, sankcije, koroboracije, svjedoka i evo najzad subskripcije i aprekacije. Tomu treba pridodati pisare, pečat i mjesta izdanja isprava hrvatskih narodnih vladara koji kao takvi nisu diplomatičke formule tih isprava, ali su njihovi dijelovi ili elementi. Tako su pisari dio subskripcije, pečati dio ili sredstvo koroboracije, ili ako su sačuvani u materijalnom obliku onda su izvanjska karakteristika isprava, i konačno mjesta izdanja kao sastavni dio datacije. U tom opisivanju naša je prvotna zadaća bila razgraničiti i analizirati navedene diplomatičke formule u navedenim ispravama, zatim ukazati na suvremenost kancelarije iz koje su one izašle i na kraju pokazati na drugom mjestu da su isprave hrvatskih narodnih vladara imale veliki utjecaj na isprave mladih okolnih srednjovjekovnih kancelarija, osobito Huma i Bosne. Tom utjecaju, iz razno raznih razloga, u hrvatskoj diplomatici nije bila posvećivana pozornost.Autor: Milko BRKOVIĆ -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados