Sportski ribolov - Croatian Journal of Fisheries : Ribarstvo, Vol.44 No.2 May 1989.Report as inadecuate
Sportski ribolov - Croatian Journal of Fisheries : Ribarstvo, Vol.44 No.2 May 1989. - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Croatian Journal of Fisheries : Ribarstvo, Vol.44 No.2 May 1989. -

Da je reprodukcijska sposobnost visinskih voda znatno manja od one u nizinskim, poznato je svakom ribarskom stručnjaku, a danas već i svakome sportskom ribolovcu. S obzirom na to da se kapacitet visinskih voda realno smanjuje zbog hidromelioracijskih zahvata, a i nekih drugih još nedovoljno definiranih uzoraka kisele kiše, pesticidi, ostala zagađivanja i dr., istraživanja, a i praksa, u poslijeratnom razdoblju pokazuju da u visinskim vodama živi sve manje salmonidnih i timalidnih vrsta riba, posebno onih autohtonih. Njihova mjesta uglavnom zauzimaju manje vrijedne ribe koje u tim vodama prirodno žive ili su nekontrolirano ih unijele neodgovorne osobe, što je dosta čest slučaj kad iz vode nestanu atraktivnije vrste.

sportski; ribolov; ribolovci; kapacitet; visinske vode; kisele kišeAuthor: Krešimir Pažur -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents