Određivanje koncentracije nekih mikroelemenata u klaničnim konsfikatimaReport as inadecuate
Određivanje koncentracije nekih mikroelemenata u klaničnim konsfikatima - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Croatian Journal of Fisheries : Ribarstvo, Vol.44 No.2 May 1989. -

U okviru ovog rada praćen je sadržaj mikroelemenata Zn, Cu, Mn, Co, Pb i Cd u jetri i slezini goveda i svinja,

Uzorci klaničnih konfiskata uzorkovani su u klinici u Ratini godinu dana, tj. od 19. 11. 1985. do 2. 11. 1983, a životinje od kojih su uzorkovani pomenuti organi poticale su iz regiona Kraljevo. Uzorkovanje je pravilno raspoređeno po godišnjim dobima i obrađeno je ukupno po 12 uzoraka svakog konfiskata, tj. po tri konfiskata u svakome godišnjem dobu.

Do rezultata o sadržaju Zn, Cu, Mn, Co, Pb i Cd došli smo primenom atomsko-apsorpcione spektrofotometrije.

Rezultati naših ispitivanja koncentracije Cu, Mn, Zn, Co, Pb i Cd pokazuju variranje nezavisno od godišnjih doba.

U svim uzorcima Co je bio ispod granica detekcije, dok je prisustvo Cd utvrđeno samo u uzorcima goveđe jetre uzorkovane u proljeće. Bakar je u većoj koncentraciji prisutan u jetri negoli u slezini goveda i svinja.

mikroelementi; jetra; slezena; govedo; svinja; atomsko-apsorpciona; spektrofotometrijaAuthor: Marija Vukašinović - ; Veterinarski zavod Kraljevo Isidor Rajić - ; Veterinarski fakultet Beograd

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents