IHTIOFAUNA RIJEKE ILOVE U PODRUČJU GORNJEG POILOVLJA SREDIŠNJA HRVATSKAReport as inadecuate
IHTIOFAUNA RIJEKE ILOVE U PODRUČJU GORNJEG POILOVLJA SREDIŠNJA HRVATSKA - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Croatian Journal of Fisheries : Ribarstvo, Vol.44 No.2 May 1989. -

Istraživanje ihtiofaune rijeke Ilove obavljeno je u području gornjeg Poilovlja središnja Hrvatska. U tom dijelu Ilova je tipični ciprinidni vodotok.

Istraživanje je provedeno u razdoblju od svibnja do kolovoza 1988.

Ustanovljena je prisutnost 21 vrste riba iz šest porodica. Najbrojnija je porodica Cyprinidae 13 vrsta, a na drugom je mjestu po brojnosti porodica Percidae 4 vrste.

U kvantitativnom pogledu, koji je izražen u postotku brojnosti, najzastupljeniji su babuška, Carassius auratus gibelio 36,74% i američki somić, Amiurus nebulosus 12,08%.

Najveću ihtiomasu imaju šaran, Cyprinus carpio 29,01%, bijeli amur, Ctenopharyngodon idella 16,05%, babuška Carassius auratus gibelio 14,40% itd.

Istraživanje je pokazalo znatnu prisutnost alohtonih ribljih vrsta Ctenopharyngodon idella, Carassius auratus gibelio, Hypophalmichthys molitrix, Aristichthys nobilis, Amiurus nebulosus, što se prije svega objašnjava činjenicom da su u neposrednoj blizini Šaranskl ribnjaci »Končanica«.

Istraživanje; ihtiofauna; rijeka Ilova; babuška; američki somić; šaran; bijeli amur; ribnjaciAuthor: A. Delić - ; Agronomski Fakultet u Zagrebu

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents