Doprinos vladajućih bosansko-hercegovačkih stranaka izbijanju rata u Bosni i HercegoviniReport as inadecuate
Doprinos vladajućih bosansko-hercegovačkih stranaka izbijanju rata u Bosni i Hercegovini - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Contemporary issues : international journal for social sciences & humanities, Vol.4 No.1 December 2011. -

Po esencijalnom dijelu svog ustavnog određenja Ustav 1974. Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina BiH bila je definirana kao tvorevina triju konstitutivnih, suverenih i međusobno jednakopravnih naroda: Hrvata, Srba i Muslimana Bošnjaka. Političko-pravni model zasnovan na tom određenju svakom je od triju naroda trebao osigurati potpunu zaštitu nacionalnih pozicija. Međutim, Savez komunista BiH do samog kraja svoje vlasti nije na tom određenju kreirao odgovarajuće unutrašnje uređenje BiH. Takvo koji bi u okolnostima raspada Jugoslavije na najbolji način doprinijelo očuvanju bosansko-hercegovačkog multietnicizma i mira u toj republici. Time je, sukladno rezultatima izbora održanih u studenom 1990. problematika strukturiranja nacionalnih statusa i odnosa -prepuštena- pobjedničkim strankama: bosansko-hercegovačkoj Hrvatskoj demokratskoj zajednici HDZ i Srpskoj demokratskoj stranci SDS te muslimanskoj-bošnjačkoj Stranci demokratske akcije SDA. Te stranke praktički nisu niti pokušale na navedenom određenju iznaći rješenje za nacionalne statuse i odnose. Nasuprot, svojim egoističnim državotvornim ciljevima kao i djelovanjem na njihovom ostvarenju one su, svaka na svoj način, izuzetno poticajno djelovale na produbljivanje konfliktnog ozračja. U konačnici, na otpočinjanje otvorenog ratnog sukoba u BiH koji izbija početkom travnja 1992.

unutrašnje uređenje Bosne i Hercegovine; Hrvati; Srbi; Muslimani-Bošnjaci; vladajuće bosansko-hercegovačke stranke; državotvorni ciljevi; ratAuthor: Saša Mrduljaš - ; Institut društvenih znanosti -Ivo Pilar-, Split

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents