KAŽNJIVA DJELA PROTIV POSEBNIH OBVEZA KANN. 1392-1396Reportar como inadecuado




KAŽNJIVA DJELA PROTIV POSEBNIH OBVEZA KANN. 1392-1396 - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Ephemerides theologicae Fluminenses, Vol.38 No.2 January 2012. -

Autor u radu komentira odredbe Zakonika kanonskoga prava iz 1983. koje se odnose na kažnjiva djela protiv posebnih obveza:

l. Kažnjivo djelo trgovine ili poslovanja od strane klerika ili redovnika kan. 1392; 2. Kažnjivo djelo kršenja obveza nametnutih kaznom kan. 1393; 3. Kažnjivo djelo pokušaja sklapanja ženidbe od strane klerika ili redovnika kan. 1394; 4. Kažnjiva djela klerika protiv šeste Božje zapovijedi kan. 1395; 5. Kažnjivo djelo kršenja obveze prebivanja kan. 1396; 6. Navođenje pokornika na grijeh protiv šeste Božje zapovijedi u činu ili prigodom ili pod izgovorom ispovijedi od strane svećenika kan. 1387; 7. Povreda posebnih obveza službenika crkvenih sudova: a od strane onoga tko sudi kann. 1457, 1470, § 2; DC, čl. 75; b od strane onoga tko zastupa i brani kann. 1488-1489; DC, čll. 110-111. Izričaj kažnjiva djela protiv posebnih obveza upućuje na kršenje točno određenih posebnih obveza koje proizlaze iz životnoga staleža: klerika, laika i redovnika, ili iz zadaća pojedine crkvene službe u skladu s pravnim propisima. Kako bi se moglo govoriti o kažnjivome djelu protiv posebnih obveza, potrebno je da u isto vrijeme postoje tri elementa: objektivni element izvanjski prekršaj zakona ili zapovijedi, subjektivni element velika moralna odgovornost i pravni ili zakonski element kanonska kaznena mjera. U posljednje su vrijeme posebno kažnjiva djela klerika protiv šeste Božje zapovjedi počinjena s maloljetnicima bila predmetom ozbiljnih rasprava u kanonskome pravu, kao i posljedica negativnoga odjeka javnoga mišljenja i sablazni među vjernicima.

Zakonik kanonskoga prava iz 1983.; kaznene mjere u Crkvi; kažnjiva djela protiv posebnih obveza; crkvena služba; klerik; laik; redovnik



Autor: Josip Šalković - ; Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Fuente: http://hrcak.srce.hr/



DESCARGAR PDF




Documentos relacionados