IZAZOVI I PERSPEKTIVE DJELOVANJA VJERNIKA LAIKA U HRVATSKOJ DANASReportar como inadecuado
IZAZOVI I PERSPEKTIVE DJELOVANJA VJERNIKA LAIKA U HRVATSKOJ DANAS - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Ephemerides theologicae Fluminenses, Vol.38 No.2 January 2012. -

Pitanje evangelizacijskog djelovanja vjernika laika Crkve u Hrvata jedno je od ključnih pitanja crkvenoga djelovanja danas. Nakon Drugog vatikanskog koncila vjernici laici prepoznati su i uvažavani kao istinski subjekti crkvenog poslanja. Jasno razlikovanje i poštovanje razlika između ministerijalnog i općeg svećeništva omogućava svim članovima Crkve ostvarivanje udjela u njezinu poslanju u onim okvirima koje im omogućava pojedini poziv i uloga u Crkvi. Vjernici laici trebaju prepoznati svoj udio u suodgovornosti za zajednicu i ostvarivati ga, i to u svim onim segmetima života i djelovanja u kojima se nalaze. U ovome radu proučavaju se problemi i izazovi hrvatskog katoličkog laikata danas, a ujedno se pokušava ukazati i na određene perspektive unapređenja djelovanja vjernika laika.

Crkva; pastoral; vjernik laik; biskup; prezbiter; evangelizacijaAutor: Nikola Vranješ - ; KBF – Zagreb, Teologija u Rijeci Marko Mihajić - ; KBF – Zagreb, Teologija u Rijeci

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados