Tradicijsko ovčarstvo u Baškoj na otoku KrkuReportar como inadecuado
Tradicijsko ovčarstvo u Baškoj na otoku Krku - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Studia ethnologica Croatica, Vol.3 No.1 June 1992. -

Ovaj rad nastao je kao rezultat timskog terenskog istraživanja na otoku Krku, ljeti 1991. godine. Istraživanja su provedena u okviru znanstvenog projekta HAZU, pod naslovom: Prethistorijska i antička naselja na sjevernom Jadranu. Projekt objedinjuje akademik A. Mohorovičić. a znanstveno-istraživački rad vodi dr Aleksandra Faber. U projektu, kao i terenskom istraživanju sudjelovali su dr. Claudia Chang sa Sweet Briar Collegea u Americi i dr. Perry A. Tourtellotte. Težište ovom radu je u analizi tradicijskog načina uzgoja ovaca na području Drage Baščanske. Premda je na Krku turizam vrlo razvijen te predstavlja glavnu granu privređivanja, paralelno uz njega egzistira jedan manje vidljiv način života a laj je uzgoj ovaca.

uzgoj ovaca; Baška; KrkAutor: Tomo Vinšćak - ; Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados