Gdje tražiti hrvatski Olimp - Studia ethnologica Croatica, Vol.3 No.1 June 1992.Reportar como inadecuado
Gdje tražiti hrvatski Olimp - Studia ethnologica Croatica, Vol.3 No.1 June 1992. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Studia ethnologica Croatica, Vol.3 No.1 June 1992. -

Autor je u ovom radu, metodom kulturno-historijske etnologije, pokušao dati odgovor na postavljeno pitanje. Jasno je da hrvatski Olimp nikada nije postojao,ali ako bismo tražili kralježnicu hrvatske nacije i države, nju bi zasigurno predstavljao Velebit. Pojam o njemu duboko je usađen u sve vidove duhovnog nasljeđa hrvatskog naroda. Velebitsko nadgorje obiluje ruševinama kršćanskih sakralnih objekata, ali ima i takovih koji su još uvijek u funkciji. Pažljivom analizom narodnih običaja. vjerovanja i kazivanja, koji su naizgled vezani uz kršćansku tradiciju, možemo doći do starijeg sloja koji se temelji na poganskim staroslavenskim mitovima. A u tom predkršćanskom svijetu, Velebit, a naročito njegov vrh Sveto Brdo, imao je zasigurno ključnu ulogu.

hrvatski Olimp; doseljavanje Hrvata; Perun; Veles; VelebitAutor: Tomo Vinšćak - ; Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados