Hrvatska etnologija, znanost o narodu ili o kulturiReportar como inadecuado
Hrvatska etnologija, znanost o narodu ili o kulturi - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Studia ethnologica Croatica, Vol.3 No.1 June 1992. -

Autorica preispituje tezu da je starija hrvatska etnologija bila definirana kao znanost o narodu. Nastoji pokazati kako je od početka bila ustanovljena kao znanost o kulturi te da su takvo određenje kao i kulturno-historijski zadatak starije etnologije rezultirali negativnim znanjima o hrvatskome kulturnom identitetu. Za takova istraživanja valjat će revidirati definiciju kulture i cilj istraživanja.

hrvatska etnologija; znanost o kulturi; znanost o narodu; kulturni identitet; Bratanić; GavazziAutor: Jasna Čapo - ; Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb, Hrvatska

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados