Baranja je tvrd orah. Analiza istraživanja i popularizacije tradicijske baranjske folklorne glazbeReport as inadecuate
Baranja je tvrd orah. Analiza istraživanja i popularizacije tradicijske baranjske folklorne glazbe - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Studia ethnologica Croatica, Vol.4 No.1 March 1993. -

U radu se, na primjeru Baranje, problematizira mogućnost etnomuzikoloških istraživanja na privremeno okupiranim područjima u Hrvatskoj. Količina građe, izvori i rezultati dosadašnjih istraživanja pokazuju da -baranjski folklor- prezentira samo tradicijski folklor Hrvata - Šokaca, koji sujoš sačuvali svoju tradiciju. Analizom metoda i ciljeva rada utvrđeno je da su istraživanja vršena neplanski i bez potrebnog kontinuiteta dok su sami Baranjci - Šokci tokom više od pedeset godina uspješno afirmirali svoju tradiciju kroz folklorni amaterizam, te sakupljanjem i objavljivanjem građe. Kako za veliko područje Baranje koje nastanjuju pripadnici drugih nacionalnosti i Hrvati kolonizirani iza II. svj. rata ne postoje podaci o folklornoj glazbi, autorica ukazuje na neophodnost daljnjih istraživanja uz primjenu odgovarajućih metoda rada u postojećim uvjetima.

Baranja; tradicijska glazba; folklorne grupe; ŠokciAuthor: Miroslava Hadžihusejnović-Valašek -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents