Seoska prehrana u Baranji - Studia ethnologica Croatica, Vol.4 No.1 March 1993.Reportar como inadecuado
Seoska prehrana u Baranji - Studia ethnologica Croatica, Vol.4 No.1 March 1993. - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Studia ethnologica Croatica, Vol.4 No.1 March 1993. -

Način prehrane seoskog stanovništva u uskoj je vezi s krajem, društvenim i povijesnim prilikama u kojima živi, te duhovnom kulturnom vezom uz tradiciju, običaje i religiju, koji diktiraju izbor hrane, način pripreme i broj obroka u svakodnevnoj prehrani i u onoj koja prati određene rituale.

tradicijska prehrana; svakodnevna prehrana; Uskrs; Božić; BaranjaAutor: Božica Somek-Machala - ; Etnološki zavod, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados