Predajno gospodarstvo u Baranji - Studia ethnologica Croatica, Vol.4 No.1 March 1993.Report as inadecuate
Predajno gospodarstvo u Baranji - Studia ethnologica Croatica, Vol.4 No.1 March 1993. - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Studia ethnologica Croatica, Vol.4 No.1 March 1993. -

Ovaj rad je rađen na temelju materijala koji je sabran u Upitnicama Etnološkog atlasa Jugoslavije i pohranjen u arhivu Centra za etnološku kartografiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Rad je ograničen na neke elemente u poljodjelstvu. Prikazane su sličnosti i razlike u pojedinim elementima gospodarstva među istraživanim naseljima. Posebna pažnja pridavana je nazivlju, upotrebljavanome, kako za alat i njegove dijelove, tako i za pojedine poslove.

Baranja; Upitnice Etnološkog atlasa; poljodjelstvo; stočarstvo; pčelarstvo; ribolov; lovAuthor: Vlasta Domaćinović - ; Etnološki zavod Fulozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents