Kult božice Rome u rimskoj provinciji DalmacijiReport as inadecuate
Kult božice Rome u rimskoj provinciji Dalmaciji - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Journal of Dalmatian archaeology and history, Vol.104 No.1 November 2011. -

Godine 42. pr. Kr. senatskom odlukom Cezar je deificiran, te je

time postao prvi Rimljanin koji je posmrtno štovan kao državni

bog. U štovanje kulta Božanskog Julija Divus Iulius uključena je i

Dea Roma, personifikacija Rimske Republike. Oktavijan je uvidio

vrijednost Cezarove deifikacije kao autorizaciju svoje snage, a

pojavljivanje kometa sidus Iulium na Cezarovim pogrebnim

igrama interpretirao je kao dušu Božanskog Cezara. Unatoč

Augustovoj odredbi o uključivanju Rome u kult, antički pisci u

svojim djelima izostavljaju božicu, vjerojatno smatrajući njezinu

ulogu sekundarnom, pripisujući cijelu prirodu štovanja caru.

U zapadnim provincijama Rimskog Carstva prije nije postojala

tradicija kulta božice Rome kao u grčkim zemljama, te se božica

pojavljuje poglavito kao simbol cijeloga Rimskog Carstva.

Štovanje kulta božice Rome bilo je organizirano kao dio carskoga

kulta, a najraniji hram na našem području podignut joj je u koloniji

Pola. Arheološki ostatci iz Oneja, Ekva, municipija Bistuensi i

Dokleje svjedoče o organiziranom štovanju njezina kulta na

području rimske provincije Dalmacije.

Dea Roma; Pola; Oneum; Aequum; Doclea; municipium Bistuensium; sacerdos; flamen; sexvir; AugustalesAuthor: Ivana Jadrić-Kučan -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents