JESU LI MEDICINSKE SESTRE IZLOŽENE ŽIVI IZ RAZBIJENIH MJERNIH INSTRUMENATAReport as inadecuate
JESU LI MEDICINSKE SESTRE IZLOŽENE ŽIVI IZ RAZBIJENIH MJERNIH INSTRUMENATA - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

Safety : journal for the safety in the work organisation and living environment, Vol.53 No.4 December 2011. -

SAŽETAK: Živa je toksični metal s negativnim zdravstvenim učincima na čovjeka. Unatoč toj činjenici, živa se i nadalje primjenjuje u različitim medicinskim uređajima i proizvodima kao što su toplomjeri, tlakomjeri i u laboratorijima.

Tijekom 2009. godine provedeno je istraživanje u kliničkoj bolnici u Zagrebu o procjeni uporabe živinih mjernih instrumenata, toplomjera i tlakomjera te postojanju moguće profesionalne izloženosti medicinskih sestara živi.

Upitnik sastavljen od pitanja o poznavanju toksičnosti žive i utjecaju na zdravlje, rukovanju živinim mjernim uređajima i mogućoj izloženosti iz razbijenih uređaja, zbrinjavanju razbijenih uređaja i sklonostima vezanim uz uporabu živinih ili elektronskih mjernih uređaja ispunila je 31 medicinska sestra s različitih bolničkih odjela.

Sve medicinske sestre uključene u istraživanje smatraju da su izložene živi iz razbijenih mjernih instrumenata tijekom obavljanja radnih aktivnosti i svjesne su njezine toksičnosti. Medicinske sestre daju prednost uporabi živinih mjernih uređaja u odnosu na elektronske jer smatraju da su živini uređaji precizniji i pouzdaniji iako je vrijeme mjerenja dulje, smatraju da nisu dovoljno educirane o uporabi elektronskih uređaja i njihovom održavanju te da bi u slučaju kvara nedostajala tehnička potpora.

Zdravlje i sigurnost na radnom mjestu istovremeno utječu i na zaposlenike i na poslodavca. Implementacija zaštite na radu utvrđena je zakonom u mnogim zemljama. Kako bi se unaprijedili zdravstveni uvjeti na radnom mjestu, sve bolnice u Hrvatskoj trebaju provoditi procedure i pratiti smjernice za zaštitu radnika i poslodavaca. Rezultati istraživanja upućuju na potrebu daljnjih praćenja profesionalne izloženosti medicinskih sestara živi iz mjernih uređaja koji sadrže živu.

medicinske sestre; živa; medicinski uređaji; profesionalna izloženost; sigurnost na radnom mjestuAuthor: Nataša Janev Holcer - ; Škola narodnog zdravlja -Andrija Štampar-, Zagreb, Hrvatska Asija Delalic - ; Klinička bolnica Dubrav

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents