ČOVJEK KAO ČIMBENIK POUZDANOSTI DINAMIČKOG SUSTAVA VOZAČ-VOZILO-OKOLINAReportar como inadecuado
ČOVJEK KAO ČIMBENIK POUZDANOSTI DINAMIČKOG SUSTAVA VOZAČ-VOZILO-OKOLINA - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Safety : journal for the safety in the work organisation and living environment, Vol.53 No.4 December 2011. -

SAŽETAK: Polazeći od općih načela za povećanje prometne sigurnosti koji su zasnovani na etičkim načelima, načelima odgovornosti i sigurnosti, te mehanizmima za primjenu svega onoga što može smanjiti ili spriječiti nastanak prometnih nezgoda, u radu su dani limitirajući čimbenici u dinamičkom sustavu vozač – vozilo – okolina koji posredno i neposredno utječu na sigurnost cestovnog prometa. Formulacijom grešaka čovjeka i pouzdanosti bezotkaznog rada čovjeka – vozača u radu sustava, te primjenom statističkih i eksperimentalnih metoda na osnovi najčešćih tipičnih grešaka u tehnici vožnje određena je pouzdanost bezotkaznog rada vozača prema vrsti grešaka za različite intervale neprekidne vožnje. Dobiveni kvantificirani rezultati daju rang značajnosti odabranih tipičnih grešaka u tehnici vožnje, te smjernice za smanjenje ili sprečavanje uzroka nastanka prometnih nezgoda.

vozač; greške; pouzdanost; sigurnostAutor: Suada Dacić - ; Fakultet za promet i komunikacije, Sarajevo, BiH Sabira Salihović - ; Fakultet za promet i komunikacije, Saraje

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados