UTJECAJ POSLJEDICA ORUŽANE PLJAČKE NA RADNU SPOSOBNOST ŽRTAVAReportar como inadecuado
UTJECAJ POSLJEDICA ORUŽANE PLJAČKE NA RADNU SPOSOBNOST ŽRTAVA - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Safety : journal for the safety in the work organisation and living environment, Vol.53 No.4 December 2011. -

SAŽETAK: Istraživanje je provedeno kako bi se utvrdile psihičke tegobe koje imaju djelatnici izloženi oružanoj pljački i koje su eventualne posljedice oružanog prepada na njihovu radnu sposobnost. U tu svrhu obavljeni su psihijatrijski pregledi i analizirani podaci sadržani u prijavama ozljede na radu i u dokumentaciji o psihijatrijskom liječenju 109 djelatnika koji su u razdoblju od 2001. do 2007. god. doživjeli jedan ili više oružanih prepada na radnom mjestu. Istraživanjem su obuhvaćeni djelatnici u poslovnicama Hrvatske pošte, trgovci na benzinskim postajama, blagajnice u samoposlugama i prodavačice u poslovnicama Hrvatske lutrije. Pokazalo se da je u svih ispitanika nakon oružanog prepada nastupio akutni stresni poremećaj F 40.0, zbog kojega je većina unutar tjedan dana nakon prepada započela ambulantno psihijatrijsko liječenje. Uglavnom je liječenje zbog kadrovskih problema u tvrtkama prekinuto prije nego što je postignut potpuni oporavak, pa je kod većine ispitanih zaostao parcijalno razvijeni PTSP F 43,1 radi čega su nakon povratka radili uz dosta psihičkih smetnji. Retraumatizacije tijekom liječenja značajno su utjecale na stupanj i trajanje oporavka. Kod 27% zaostao je PTSP kao trajna posljedica. Kod 5% ukupno ispitanih došlo je do gubitka radne sposobnosti. Rizični faktori za pojavu PTSP-a bili su veći broj prepada, okolnosti pod kojima je prepad izvršen, retraumatizacije tijekom oporavka i ranije bolesti žrtava prepada.

oružana pljačka; radna sposobnost; PTSPAutor: Lukrecija Pavićević - Jasminka Bobić - ; Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb, Hrvtaska

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados