Željko Mardešić i Drugi vatikanski koncilReportar como inadecuado
Željko Mardešić i Drugi vatikanski koncil - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

New presence : Review for intellectual and spiritual questions, Vol.IX No.2 November 2011. -

Nitko ne dvoji o tome da je Drugi vatikanski koncil bio presudan događaj u zapadnoj Crkvi XX. stoljeća. Ne samo da je utjecao na svoje suvremenike nego je postao i poziv na daljnje djelovanje u duhu njegovih smjernica koje su nerijetko bile nove i izazovne. To je značilo i posve nova ponašanja. Crkva je nakon toliko vremena pošla posve novim putem prema čovjeku i svijetu koji ga okružuje. Toga je bio duboko svjestan Željko Mardešić jer je i sam pripadao onim ljudima koji su svojim životom i djelovanjem nastojali posve biti na tragu Koncila i time u praksi učiniti djelotvornima njegove smjernice i duh. Stalno se pitajući u mijenama vremena, što je doista duh Koncila, što je ponašanje koje odgovara dostojanstvu kršćanina, sam će poći u vlastitu nutarnju potragu za onim duhom kršćanstva kojega je Koncil zacrtao. Pristup poteškoćama i problemima svoga vremena zahtjeva evanđeosko-koncilsku svijest, kako bi se bilo suputnikom u dijalogu, mirotvornim rješenjima onoga što nas tišti. Upravo će mu njegovo sjećanje na te važne godine Drugoga vatikanskog koncila osvijetliti put spoznaje što će nositi čitav život. Koncil je za Mardešića put kojim se mora i treba ići. Samo oni koji su hrabri i žele biti angažirani u svjetlu evanđelja naći će se i sami na putu Koncila, čiji je pristup modernom svijetu i čovjeku bio posve drukčiji od svih prethodnih. U tekstu nastojimo zrcaliti Mardešićev osobni, intimni doživljaj Koncila, tamo od najranijeg sjećanja na djetinjstvo pa sve do zrele dobi, natopljene iskustvom života. I sva njegova angažiranost bila je posve koncilska i evanđeoska. Put Crkve je put čovjeka i zato je u svojem odnosu prema Crkvi i Koncilu bio toga duboko svjestan. Njegovi tragovi su danas tako jasni da su tekstovi koje je pisao bili u tome duhu Koncila.

kršćanstvo; Crkva; Drugi vatikanski koncil; evanđelje; lice kršćanstva; svijet; svjetovna slabost i moć; modernitet; čovjekAutor: Ante Bekavac -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados