Lukavstvo svetog Mardešićevo razumijevanje političkog katolicizmaReportar como inadecuado
Lukavstvo svetog Mardešićevo razumijevanje političkog katolicizma - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

New presence : Review for intellectual and spiritual questions, Vol.IX No.2 November 2011. -

U prvom dijelu članka sintetički se predstavlja mišljenje religiologa Željka Mardešića o političkom katolicizmu s posebnim osvrtom na hrvatski politički katolicizam. Sažeto se ukazuje na autorovo mišljenje o njegovim korijenima, uzrocima i osnovnim oznakama. U drugom dijelu članka – na pozadini Mardešićeva mišljenja, a kao neka vrst kritičkoga osvrta – nude se tri teme za raspravu: lukavstvo svetoga u instrumentalizaciji politike, potreba i uloga teologije u Crkvi i društvu te odnos kršćanina prema politici i njegov angažman u njoj.

politički katolicizam; pretkoncilsko kršćanstvo; protuliberalizam; protukomunizam; dualizam; političnost; zlopamćenje; odgovornost kršćana za svijetAutor: Ivan Šarčević -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados