Religijski turizam kao poseban socio-kulturni fenomen – na primjeru istraživanja među studentima Sveučilišta u SplituReport as inadecuate
Religijski turizam kao poseban socio-kulturni fenomen – na primjeru istraživanja među studentima Sveučilišta u Splitu - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

New presence : Review for intellectual and spiritual questions, Vol.IX No.2 November 2011. -

radu su prikazani rezultati anketnog istraživanja o religijskom turizmu među 300 studenata s 11 fakulteta Splitskoga sveučilišta. Glavni je cilj utvrditi na koji način studenti percipiraju religijski turizam kao poseban socio-kulturni fenomen i sudjeluju li u religijskom turizmu kao segmentu opće turističke ponude. U prvom dijelu članka raspravlja se o razvitkuu religijskog turizma kroz povijest, s naglaskom na njegovu ulogu u suvremenom društvu i u okviru modernog turizma. Ovdje su definirani pojmovi religijski turizam i religijski turist, te su ukratko analizirane razlike između religijskog turizma i »nespecijaliziranog« turizma, shvaćenog u općenitom smislu. U drugom dijelu članka prezentirani su rezultati ankete koje su pokazale da su studenti u većini slabo upoznati s religijskim turizmom kao posebnim segmentom turističke ponude. Ishod istraživanja pokazuje da na poznavanje religijskog turizma utječe vrsta studija, važnost vjere u životu studenata i učestalost osobne molitve. Studenti Splitskog sveučilišta smatraju da je medijska promidžba religijskog turizma kod nas slaba i zamjećuju da se pojam religijski turizam rijetko ili nikada ne pojavljuje u sredstvima javnog priopćavanja. Općenito je mišljenje ispitanika da je ova vrsta turizma slabo razvijena u Hrvatskoj, a značajan udio studenata uopće nije upoznat s njime. Što se tiče osobnog sudjelovanja studenata u religijskom turizmu, pokazalo se da je gotovo polovica njih sudjelovala u nekom obliku ovog turističkog segmenta. Na ovu varijablu ponovno su utjecali vrsta studija, stavovi o vjeri, važnost vjere u životu, te učestalost osobne molitve, gdje su se pokazali rezultati istoga smjera kao i kod poznavanja pojma religijski turizam.

religijski turizam; religijski turist; hodočašća; studenti; studij; molitva; vjera; sredstva javnog priopćavanjaAuthor: Neven Duvnjak - orcid.org-0000-0002-7705-9823 Renata Relja - Milena Žeravica -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents