Metamorfoze sekularizacije u modernitetuReportar como inadecuado
Metamorfoze sekularizacije u modernitetu - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

New presence : Review for intellectual and spiritual questions, Vol.IX No.2 November 2011. -

Tema ovog izlaganja – nastavljajući misao i život Željka Mardešića – poziva na produbljeno razmišljanje o kontraverznom odnosu prema sekularizaciji. Metamorfoze sekularizacije u suvremenom svijetu omogućavaju nam u duhovno-povijesnom i socio-kulturnom kontekstu moderniteta nov pristup u razumijevanju procesa sekularizacije. Na ovaj način moguće nam je pronaći povijesno, religiozno i misaono ležište za valjano shvaćanje ne samo nužnih, nego čak i dovoljnih uvjeta za potpuno iščitavanje duhovne kristalizacije metamorfoza sekularizacije – u kontekstu mnogostruke modernosti.

metamorfoze sekularizacije; religiozno iskustvo; modernitet; fenomenološki pristup; sveto; svjetovno; moralni dignitet; smisao egzistencije; duhovnost; ideologija; sinteza; integralan pristupAutor: Vlaho Kovačević -

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados