Mogućnosti i poteškoće modernizacije hrvatskog društva u perspektivi Mardešića, Rogića i ŽupanovaReport as inadecuate
Mogućnosti i poteškoće modernizacije hrvatskog društva u perspektivi Mardešića, Rogića i Županova - Download this document for free, or read online. Document in PDF available to download.

New presence : Review for intellectual and spiritual questions, Vol.IX No.2 November 2011. -

U radu se obrađuje rad hrvatskog sociologa Željka Mardešića koji je bio prezentiran na znanstvenom simpoziju o Željku Mardešiću organiziranom u Zagrebu u lipnju 2011. godine pod naslovom »Željko Mardešić – Metamorfoze svetoga u suvremenom svijetu«. U radu se pokazuje kako Mardešića ne treba gledati isključivo kao sociologa religije, već prije svega hrvatskog sociologa koji daje bitan prinos razumijevanju modernizacije hrvatskog društva, posebno reflektirajući fenomen religioznosti i svetoga u maniri klasičnih sociologa. U tom kontekstu u radu se daje uvid u analizu modernizacijskih procesa kod Rogića i Županova i pokazuje se kako ta tri autora, polazeći od različitih teoretskih polazišta, različitih kutova gledanja, daju originalne prinose razumijevanju modernizacije u Hrvatskoj.

modernizacija; Mardešić; hrvatsko društvo; religioznostAuthor: Gordan Črpić -

Source: http://hrcak.srce.hr/DOWNLOAD PDF
Related documents