Pristup Željka Mardešića fenomenu mržnjeReportar como inadecuado
Pristup Željka Mardešića fenomenu mržnje - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

New presence : Review for intellectual and spiritual questions, Vol.IX No.2 November 2011. -

Željko Mardešić je, po svojoj osjetljivosti na pojave mržnje i po svojoj hrabrosti da to kaže na uvjerljiv i neuvredljiv način, prije iznimka nego pravilo u duhovnom obzoru hrvatske kulture i religioznosti. Ovaj se rad zaustavlja na jednom kratkom tekstu u kojem Mardešić ispovijeda svoju šutnju o mržnji. Analizira značenje i narav mržnje nastojeći pokazati što se sve krije u neizrečenoj pozadini Mardešićeva istupa. Oslanjajući se na Heideggera i njegovo shvaćanje čuvstvenosti kao otvaranja svijeta, autor kroz Mardešićeve metafore za mržnju, okvira i zraka, istražuje obilježja, domete i vrijeme pojavljivanja snažnijih valova mržnje u društvu. Uspoređujući mržnju s prezirom i srdžbom autor pokazuje i temeljnu nakanu Mardešićevih tekstova koji spominju mržnju: izlazak iz okvira za mržnju i stvaranje okvira za opraštanje. Kroz to se jasno pokazuje i Mardešićev položaj u društvu.

mržnja; prezir; srdžba; opraštanjeAutor: Ante Vučković - orcid.org-0000-0002-5049-2934

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados