Doprinos raspona verbalnoga radnog pamćenja razumijevanju teksta u ranoj adolescencijiReportar como inadecuado
Doprinos raspona verbalnoga radnog pamćenja razumijevanju teksta u ranoj adolescenciji - Descarga este documento en PDF. Documentación en PDF para descargar gratis. Disponible también para leer online.

Psychological topics, Vol.20 No.2 November 2011. -

Cilj je ovoga rada ispitati doprinos raspona verbalnoga radnog pamćenja objašnjenju varijance razumijevanja teksta kod mlađih adolescenata. Kako bi se mogao kontrolirati efekt relevantnih varijabli pri ispitivanju odnosa raspona radnoga pamćenja i razumijevanja, ispitan je rječnik i raspon verbalnoga kratkoročnog pamćenja, kao i učinkovitost procesiranja u oba zadatka pamćenja. U istraživanju je sudjelovalo 186 učenika sedmih razreda triju osnovnih škola 98 dječaka i 88 djevojčica. Kako bi se ustanovilo je li samostalni doprinos raspona verbalnoga radnog pamćenja objašnjenju varijance razumijevanja teksta značajan kada se kontroliraju ostali relevantni čimbenici, proveden je niz hijerarhijskih regresijskih analiza.

radno pamćenje; kratkoročno pamćenje; razumijevanje; rječnikAutor: Barbara Rončević Zubković - orcid.org-0000-0002-0276-8326 ; Odsjek za psihologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Fuente: http://hrcak.srce.hr/DESCARGAR PDF
Documentos relacionados